Month:

การเลือกใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้ตรงกับการใช้งาน ?

วันนี้เรามีบทความหรือสาระความเข้าใจเรื่อง การเลือกใช้เครื่องเชื่อมกระแสไฟฟ้า การเชื่อมเป็นวิธีการทำให้ผลงานสองชิ้นชิดกัน อาจจะใช้ลวดเพิ่มเติมใช้สำหรับการต่อเชื่อมก็ได้ แนวทางเชื่อมเป็นการรวมละลายโลหะเข้าด้วยกันโดยพยายามไม่ให้อากาศอ๊อกซิเจนเข้าไปผสม หลอมเหลวเพื่อป้องกันการอ๊อกสิไดซึ่งเป็นตัวการที่กระตุ้นให้เกิดสนิมอย่างไรพวกเราลองมองแนวทางเลือกใช้กันมองนะค่ะ