Month:

ระบบบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นไหนเหมาะกับสำนักงานทั่วไป

ระบบบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือสามารถเก็บลายนิ้วมือได้ถึง 10,000คน (1คน ต่อ 1 ลายนิ้วมือ) หากเป็นระบบ Server Mode เก็บไม่จำกัดจำนวนพนักงาน การจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบ Web Application เครื่องสามารถเก็บข้อมูลเข้า-ออก ได้ 100,000รายการ หากระบบ Network ขัดข้อง เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องและเมื่อติดต่อ Severได้ ก็จะส่งข้อมูลไปยัง Sever เครื่องใช้งานแบบอ่านลายนิ้วมืออย่างเดียว,อ่านลายนิ้วมือคู่กับบัตรฝังชิป 1 K รองรับรหัสพนักงานได้สูงสุด 16 หลัก หน้าจอเป็นระบบ Touch Screen ใช้งานง่าย