ทุ่นไข่ปลาทุ่นกับทรงกระบอกสีฟ้า

ทุ่นไข่ปลา มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้เป็นทุ่นเพื่อบอกแนวเขต ซึ่งอาจเป็นแนวเขตของทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์ หรือแนวเขตพื้นที่ว่ายน้ำ หน่วยงานที่นำเอาทุ่นไข่ปลามาใช้เป็นหน่วยงานแรกๆ คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนำทุ่นไข่ปลาไปติดตั้งในเขตพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากร ต่อมาได้มีการประยุกต์เอาทุ่นไข่ปลามาใช้เป็นแนวเขตสำหรับพื้นที่ว่ายน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำ

ส่วนประกอบของทุ่น

ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลมทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 มิลลิเมตร มีความหนาของผิวไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร สีที่นิยมใช้คือ สีเหลืองหรือสีส้ม

สายยึดโยง ทำจาก Polyethylene จะร้อยผ่านตัวทุ่น โดยด้านหน้าและด้านท้ายของทุ่นจะผูกเป็นปมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวทุ่นเคลื่อนที่

ฐานยึดทุ่น เนื่องจากทุ่นไข่ปลา เป็นทุ่นที่วางเป็นแนวเพื่อล้อมรอบพื้นที่ ดังนั้นปลายของเชือกทุ่นทั้งสองด้านจะถูกผูกยึดกับวัสดุตามชายฝั่ง เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ หรืออาจมีการหล่อแท่งคอนกรีตเพื่อใช้เป็นฐานยึดทุ่น

ข้อดีของทุ่นไข่ปลา

สามารถใช้บอกพื้นที่แนวเขตได้ชัดเจน

ข้อจำกัดของทุ่นไข่ปลา

มักขาดหรือเสียหายง่ายจากกระแสน้ำ และมักถูกคลื่นซัดขึ้นไปบนฝั่ง

ทุ่นทรงกระบอกสีฟ้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้นำเอาทุ่นทรงกระบอกมาใช้เป็นหน่วยงานแรก โดยในช่วงแรกตัวกระบอกทำจากท่อพีวีซี ส่วนปลายกระบอกมีฝาปิด ต่อมาได้มีการผลิตกระบอกปลายปิดจากโรงงาน

ส่วนประกอบของทุ่น

ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกระบอก ใช้วัตถุดิบชนิด Polyethylene ภายในบรรจุด้วย Polyethylene Foam (PU FOAM) เพื่อช่วยในการพยุงตัวได้ดี ความยาวของทุ่นประมาณ 1 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว

สายยึดโยง เป็นเชือก Polyethylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ยาว 20 เมตร

ฐานยึดทุ่น เป็นคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30×30×30 เซนติเมตร ด้านข้างมีแขนเหล็กขนาด 3/4 นิ้ว ยื่นออกจากตัวทุ่น 25 เซนติเมตร ด้านละ 2 เส้น ทั้ง 4 ด้าน ด้านบนมีห่วงรูปตัวยู ใช้เหล็กขนาด 3/4 นิ้ว

ข้อดีของทุ่นทรงกระบอกสีฟ้า

ความสูงของทรงกระบอกสามารถสังเกตเห็นได้ในระยะไกล และสามารถทราบหน่วยงานที่ติดตั้งแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงกรมทรัพยากรและชายฝั่งที่ดำเนินการติดตั้งทุ่นประเภทนี้

ข้อจำกัดของทุ่นทรงกระบอกสีฟ้า

มักมีการแตกหัก ชำรุดเสียหายง่ายกว่าทุ่นไข่ปลา เมื่อทิ้งไว้นานๆ จะมีเพรียงมาเกาะทำให้ทุ่นจมหรือนอนราบไปกับผิวน้ำทำให้สังเกตได้ยาก   daiichi2007.com/product-category/ทุ่นลอยน้ำ-ทุ่นจิ๊กซอว์/